Wika sa Pilipinas noong Panahon ng Rebolusyon

Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino / Kasaysayan ng Wikang Pambansa

Sample Question

Ano ang wika noong panahon ng rebolusyon sa Pilipinas?

  • Tagalog
  • Tagalog at Espanyol
  • mga wikang komon at Espanyol
  • mga wikang komon

This is just one of our 120,510 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino

Topics