Wika sa Pilipinas noong Panahon ng Pagsasarili Hanggang Kasalukuyan

Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino / Kasaysayan ng Wikang Pambansa

Sample Question

Sa panunungkulan ng sinong pangulo naganap ang pagsasa-Pilipino ng pangalan ng mga gusali at tanggapan ng gobyerno?

  • Manuel Quezon
  • Ramon Magsaysay
  • Ferdinand Marcos
  • Corazon Aquino

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino

Topics