Wika sa Pilipinas noong Panahon ng Espanyol

Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino / Kasaysayan ng Wikang Pambansa

Sample Question

Alin sa sumusunod ang hindi totoo tungkol sa wika sa Pilipinas bago dumating ang mga Espanyol?

  • May sarili ng alpabetong ginagamit ang mga Pilipino.
  • Iba’t iba ang wika sa iba’t ibang bahagi ng bansa.
  • Hindi maaaring magkaintindihan ang mga Pilipinong mula sa iba’t ibang lugar ng bansa.
  • Mataas ang antas ng literasi ng bansa bago pa man dumating ang mga Espanyol.

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino

Topics