Wika sa Pilipinas noong Panahon ng Amerikano

Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino / Kasaysayan ng Wikang Pambansa

Sample Question

Sa anong paraan ipinakilala ng mga Amerikano ang kanilang wika sa mga Pilipino?

  • bilang wikang komon
  • bilang wikang panturo
  • bilang wikang pambansa
  • bilang wikang opisyal

This is just one of our 120,510 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino

Topics