Sosyolingguwistikong Pag-unawa sa Sitwasyong Pangkomunikatibo

Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino / Kakayahang Komunikatibo ng mga Pilipino

Sample Question

Ano ang komunikasyon?

  • Pagbabahagi ng impormasyon
  • Sistema ng sinasalitang tunog
  • Pakikipagtagpo ng tao sa ibang tao.
  • Pagtatala ng kaalaman

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino

Topics