Register ng Wika

Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino / Mga Konseptong Pangwika

Sample Question

Ano ang tinutukoy ng heterogenous na kalikasan ng wika?

  • pagkakatulad
  • pagkakaiba-iba
  • pagpapangkat-pangkat
  • paghihiwa-hiwalay

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino

Topics