Register at Barayti ng Wika sa Iba't Ibang Sitwasyon

Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino / Mga Sitwasyong Pangwika sa Pilipinas

Sample Question

Ano ang wikang pinagmulan ng creole?

  • Pidgin
  • Sosyolek
  • Dayalekto
  • Idyolek

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino

Topics