Register at Barayti ng Wika sa Iba't Ibang Larangan

Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino / Mga Sitwasyong Pangwika sa Pilipinas

Sample Question

Alin sa mga sumusunod ang hindi totoo tungkol sa rehistro ng wika?

  • Nagbibigay ito ng pagkakakilanlan sa isang larangan
  • Pangunahing dahilan ito ng hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng magkaibang larangan
  • Nakatutulong ito upang magkaugnayan ang dalawang indibidwal mula sa magkaibang lugar o pangkat ng lipunan ngunit magkasama sa isang larangan
  • Ang rehistro ng wika ay barayti ng wika

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino

Topics