Pragmatik na Pagtukoy sa Kahulugan ng Sitwasyon

Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino / Kakayahang Komunikatibo ng mga Pilipino

Sample Question

Ito ay ang simbolong kumakatawan sa kahulugan.

  • Linguistic competence
  • Communicative competence
  • Signifier
  • Signified

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino

Topics