Pangalawang Wika

Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino / Mga Konseptong Pangwika

Sample Question

Ano ang tumutukoy sa wikang natutuhan ng isang tao matapos matuto ng kaniyang unang wika?

  • mother tongue
  • pangalawang wika
  • wikang banyaga
  • wikang global

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino

Topics