Pagsulat ng Pormal at Impormal na Sulatin

Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino / Introduksiyon sa Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino

Sample Question

Ano ang tatlong bahagi ng isang sanaysay?

  • paglalahad, pagtatalakay, paglalagom
  • pamungad, pagpapalalim, pagtatapos
  • simula, gitna, wakas
  • pamagat, katawan, panapos

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino

Topics