Pagsulat ng Panimulang Pananaliksik

Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino / Introduksiyon sa Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino

Sample Question

Ano ang tawag sa pananaliksik na naglalayong maghatid lamang ng pag-unawa o kaalaman ukol sa isang paksa?

  • panimulang pananaliksik
  • pagtugong pananaliksik
  • pagtatayang pananaliksik
  • pagkilos na pananaliksik

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino

Topics