Pagbuo ng Kritikal na Sanaysay

Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino / Kakayahang Komunikatibo ng mga Pilipino

Sample Question

Layunin ng kritikal na sanaysay na mabigyan ng kaukulang [% \underline{\hspace{3cm}} %] ang isang teksto.

  • Pagsusuri
  • Paglalagom
  • Hypothesis
  • Pagwawasto

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino

Topics