Pag-unlad ng Wikang Pambansa

Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino / Kasaysayan ng Wikang Pambansa

Sample Question

Ano ang gamit ng wika ayon kina Constantino at Zafra?

  • Pagpapaunlad ng kabuhayan
  • Pagpapalawak ng nasasakupan
  • Pakikipag-ugnayan sa iba
  • Pagpapanatili ng sistema

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino

Topics