Pag-aangkop ng Wika Ayon sa Konteksto (Balita, Radyo, Telebisyon)

Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino / Kakayahang Komunikatibo ng mga Pilipino

Sample Question

Ano ang malaking nagagawa ng mass media sa lipunan?

  • Kaya nitong impluwensyahan ang isipan ng mga mamamayan.
  • Naaalis nito ang agam-agam sa isipan ng mga mamamayan.
  • Serbisyong totoo ang ibinibigay nito sa mga mamamayan.
  • Nasisira nito ang pagtitiwala ng tao sa kapuwa.

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino

Topics