Mga Wikang Panturo sa Pilipinas

Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino / Mga Konseptong Pangwika

Sample Question

Ano ang wikang panturo?

  • Ang wikang panturo ang (mga) wikang pambansa natin.
  • Ang wikang panturo ang (mga) wikang ginagamit o itinatalaga ng pamahalaan para sa edukasyon.
  • Ang wikang panturo ang (mga) wikang opisyal natin.
  • Ang wikang panturo ang (mga) wikang pamana.

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino

Topics