Mga Uri ng Pananaliksik

Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino / Introduksiyon sa Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino

Sample Question

May apat na uri ng pananaliksik. Ang panimulang pananaliksik, pagtugong pananaliksik, pananaliksik na nagtataya, at pagkilos na pananaliksik. Ang mga ito ay nakauri ayon sa __________.

  • gamit
  • layunin
  • datos
  • kahalagahan

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino

Topics