Mga Teoryang Pangwika (Kahulugan at Kalikasan ng Wika Ayon sa Ilang Dalubwika)

Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino / Mga Konseptong Pangwika

Sample Question

Ano ang isang dalubwika?

  • taong nagpapalalim at nagpapalawak ng kaalaman sa medisina
  • taong nagpapalalim at nagpapalawak ng kaalaman sa wika
  • taong nagpapalalim at nagpapalawak ng kaalaman sa sining
  • taong nagpapalalim at nagpapalawak ng kaalaman sa literatura

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino

Topics