Mga Teorya sa Pinagmulan ng Wika

Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino / Mga Konseptong Pangwika

Sample Question

Alin sa sumusunod na ideolohiya ang itinuturing ni Marx at sinang-ayunan ni Asenjo na isang kamalayang praktika?

  • komunikasyon
  • pampublikong pagbigkas
  • wika
  • retorika

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino

Topics