Mga Opisyal na Wika sa Pilipinas

Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino / Mga Konseptong Pangwika

Sample Question

Ano ang opisyal na wika?

  • wikang ginagamit sa lahat ng uri ng opisyal na komunikasyon at opisyal na transaksyon ng pamahalaan
  • wikang ginagamit sa pakikipagkalakalan
  • wikang ginagamit sa loob ng paaralan
  • wikang ginagamit ng lahat ng mamamayan sa isang bansa upang magkaunawaan

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino

Topics