Mga Konseptong Pangwika

Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino / Mga Konseptong Pangwika

Sample Question

Kung ang pagbabago-bago ng isang wika ay batay sa heograpikal na kondisyon ng isang lugar, ito ay tinatawag na [% \underline{\hspace{3cm}} %].

  • dayalek
  • sosyolek
  • idyolek
  • ekolek

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino

Topics