Mga Hakbang sa Pagbuo ng Makabuluhang Pananaliksik

Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino / Introduksiyon sa Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino

Sample Question

Kung nagtatala pa lamang ang mananaliksik ng mga datos buhat sa kaniyang mga panayam, pagbasa ng mga aklat, at pag-survey, siya ay nasa hakbang na [% \underline{\hspace{3cm}} %].

  • pangangalap ng datos
  • pagbasa ng kaugnay na literatura
  • presentasyon ng datos
  • pagsulat ng unang burador

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino

Topics