Kultural na Pagkakaiba ng Pelikula at Dula

Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino / Mga Sitwasyong Pangwika sa Pilipinas

Sample Question

Ano ang dula?

  • Ito ang anyo ng panitikang binubuo ng isa o higit pang yugto at tinatanghal sa entablado
  • Ito ang anyo ng panitikang isinasatelebisyon
  • Ito ang anyo ng panitikang binubuo ng mga saknong at binibigkas
  • Ito ang anyo ng panitikang binubuo ng dalawang linya at hinuhulaan

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino

Topics