Kasaysayan ng Wikang Filipino Bilang Wikang Pambansa

Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino / Mga Konseptong Pangwika

Sample Question

Anong pahayagan ng Katipunan ang gumamit ng wikang Tagalog?

  • La Solidaridad
  • Kalayaan
  • Kartilya ng Katipunan
  • Diariong Tagalog

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino

Topics