Kahulugan ng Pananaliksik

Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino / Introduksiyon sa Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino

Sample Question

Ano ang kahulugan ng pananaliksik?

  • pagsusuri ng mga konsepto, bagay, tao, at mga isyu upang bigyan ito ng linaw, patunay, o pasubali
  • pagsusuri lamang ng mga balita upang magbigay ng sariling opinyon
  • pagsusuri lamang ng mga konsepto, bagay, tao, at mga isyu upang bigyan ito ng katanyagan
  • pagsusuri ng usapin upang makalikha lamang ng isyung pag-uusapan ng iilan

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino

Topics