Kahulugan at Uri ng Sanaysay

Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino / Kakayahang Komunikatibo ng mga Pilipino

Sample Question

Ayon kay Alejandro Abadilla, ang sanaysay ay buhat sa dalawang salitang pinagsama, ang[% \underline{\hspace{3cm}} %] at [% \underline{\hspace{3cm}} %].

  • sanay at salaysay
  • pagsasalaysay ay kasanayan
  • kasanayan at saysay
  • salaysayin at pagsasalaysay

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino

Topics