Introduksiyon sa Penomenang Kultural at Panlipunan sa Pilipinas

Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino / Introduksiyon sa Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino

Sample Question

Ang [% \underline{\hspace{3cm}} %] ay sumasabay sa mga pagbabagong nagaganap sa kultura sapagkat ito ay bahagi ng kultura.

  • Wika
  • Social media
  • Teknolohiya
  • Tradisyon

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino

Topics