Homogeneous na Kalikasan ng Wika

Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino / Mga Konseptong Pangwika

Sample Question

Ano ang ginagamit upang epektibong makapagpahayag ng damdamin at kaisipan?

  • kultura
  • wika
  • ponema
  • morpema

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino

Topics