Heterogeneous na Kalikasan ng Wika

Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino / Mga Konseptong Pangwika

Sample Question

Anong kalikasan ng wika ang tumutukoy sa pagkakaiba-iba ng wika bunga ng paggamit ng iba't bang indibidwal at pangkat na may magkakaibang uring pinagmulan, gawain, tirahan, interes, edukasyon?

  • homogeneous
  • heterogeneous
  • monogeneous
  • polygenes

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino

Topics