Gamit ng Wka Bilang Heuristiko

Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino / Gamit ng Wika sa Lipunan

Sample Question

Ano ang tawag sa gamit ng wika na nagbibigay daan para sa kaalaman ng tao?

  • heuristiko
  • impormatibo
  • personal
  • regulatoryo

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino

Topics