Gamit ng Wika sa Pangmadlang Komunikasyon

Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino / Mga Sitwasyong Pangwika sa Pilipinas

Sample Question

Ang mass media o ________________ ay iba’t ibang midyum ng teknolohiya na nililikha para sa mga tiyak na tagatanggap ng mensahe.

  • social media
  • pangmadalang artikulasyon
  • midyum
  • pangmadlang komunikasyon

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino

Topics