Gamit ng Wika sa Internet at Social Media

Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino / Mga Sitwasyong Pangwika sa Pilipinas

Sample Question

Ano ang social media?

  • Ito ay mga website at application
  • Ito ay kasangkapang teknolohikal
  • Ito ay koneksyong dumadaloy sa mga computer
  • Ito ay makinarya para sa pakikipag-ugnayan ng tao

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino

Topics