Gamit ng Wika Bilang Representatibo

Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino / Gamit ng Wika sa Lipunan

Sample Question

Ano ang gamit ng wika kung ang pahayag ay naglalaman ng mga kaalaman o impormasyon?

  • representatibo
  • heuristiko
  • instrumental
  • regulatoryo

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino

Topics