Gamit ng Wika Bilang Regulatoryo

Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino / Gamit ng Wika sa Lipunan

Sample Question

Ano ang gamit ng wika bilang regulatoryo?

  • Ang wika ay ginagamit upang magpahayag ng damdamin.
  • Ang wika ay ginagamit upang magbawal o magbigay permiso sa pag-aasal.
  • Ang wika ay ginagamit upang mang-impluwensiya.
  • Ang wika ay ginagamit upang magpahayag ng imahinasyon.

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino

Topics