Gamit ng Wika Bilang Personal

Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino / Gamit ng Wika sa Lipunan

Sample Question

Alin sa sumusunod ang hindi nagpapaliwanag ng pagkakaroon ng sistema ng wika?

  • Bawat wika ay may sariling gramatikang sinusundan.
  • Bawat wika ay may sariling bokabularyo.
  • Lahat ng wika ay may barayti.
  • Lahat ng wika ay may sariling alpabeto.

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino

Topics