Gamit ng Wika Bilang Interaksiyonal

Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino / Gamit ng Wika sa Lipunan

Sample Question

Ano ang gamit ng wika bilang interaksyunal?

  • Ang wika ay ginagamit upang bumuo at magpanatili ng mga ugnayan
  • Ang wika ay ginagamit upang manira ng relasyon
  • Ang wika ay ginagamit upang mang-impluwensiya
  • Ang wika ay ginagamit upang magpahayag ng imahinasyon

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino

Topics