Bilingguwalismo at Multilingguwalismo

Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino / Mga Konseptong Pangwika

Sample Question

Ayon kay Lev Vygotsky, ano ang may mahalagang papel sa pag-unlad ng katalinuhan o kakayahan ng tao na makinabang sa pagtuturo?

  • kultura
  • paaralan
  • relihiyon
  • wika

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino

Topics