Barayti ng Wika

Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino / Mga Konseptong Pangwika

Sample Question

Tukuyin kung anong barayti ng wika ang pinatutungkulan:

Akala ni Joel, hinihingan siya ng pitong pisong bayad nang sabihin ng barbero na gupit siyete ang gagawin sa kaniya. Iba pala ang ibig nitong sabihin.

  • dayalekto
  • sosyolek
  • idyolek
  • rehistro

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino

Topics