Ang Social Media sa Pagsusuri at Pagsulat ng mga Teksto

Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino / Mga Sitwasyong Pangwika sa Pilipinas

Sample Question

Anong konsteksto ng social media ang ipinapakita ng sitwasyon na naging dahilan ng pagbabago sa wika?

Maraming pahayag ang nakasulat sa Taglish.

  • Limitado ang espasyo
  • Mabilis ang takbo ng usapan
  • Kanluranin ang kultura
  • Hindi binibigyang-pansin ang estruktura ng wika

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino

Topics