Pamamahagi ng mga Dokumento at Media File sa Ligtas at Responsableng Pamamaraan

ICT - Grade 5 / Ligtas at Responsableng Gamit ng ICT

Sample Question

Tama o Mali

Ang CDs, DVDs, USB flash drives, at memory cards ay halimbawa ng mga removable devices.

  • Tama
  • Mali

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.