Pamamahagi ng Media File Gamit ang Isang File Sharing Website o sa Discussion Forum

ICT - Grade 5 / Komunikasyon at Kolaborasyon Gamit ang ICT

Sample Question

Ano ang media file?

  • Ang media file ay tumutukoy sa file na audio, video o kaya ay mga larawan.
  • Ang media file ay dokumento.
  • Ang media file ay mga napapanood sa TV.

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.