Pakikisali sa Discussion Forum at Chat sa Ligtas at Responsableng Pamamaraan

ICT - Grade 5 / Ligtas at Responsableng Gamit ng ICT

Sample Question

Tukuyin kung ang sumusunod na pahayag ay tama o mali.

Ang administrator o moderator ang nagtatakda ng panuntunan sa isang discussion group o chat.

  • Tama
  • Mali

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.