Pagtukoy ng Angkop na Search Engine sa Pangangalap ng Impormasyon

ICT - Grade 5 / Pangangalap at Pagsasaayos ng Impormasyong Gamit ang ICT

Sample Question

Ito ay programa sa computer na naghahanap ng dokumento , musika, video at iba pa sa pamamagitan ng paglalagay ng keyword dito.

  • Search Tab
  • Search Engine
  • Search Engineer

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.