Pagtiyak sa Kalidad ng Impormasyong Nakalap at ng mga Website na Pinanggalingan Nito

ICT - Grade 5 / Pangangalap at Pagsasaayos ng Impormasyong Gamit ang ICT

Sample Question

Kailangan bang natitiyak natin ang kalidad ng impormasyong nakukuha sa internet?

  • Oo
  • Hindi

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.