Pagsisimula ng Bagong Discussion Thread o Pagbuo ng Sariling Discussion Group

ICT - Grade 5 / Komunikasyon at Kolaborasyon Gamit ang ICT

Sample Question

Ano ang discussion group o discussion thread?

  • Isang social networking site
  • Isang email address
  • Isang impormal na pagtitipon online ng mga indibidwal upang magpalitan ng impormasyon hinggil sa maraming bagay

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.