Paggawa ng Diagram ng Isang Proseso Gamit ang Word Processing Tool

ICT - Grade 5 / Pagsusuri ng Impormasyong Gamit ang ICT

Sample Question

Ito ay mga hugis na naglalaman ng impormasyon hinggil sa isang bagay o proseso?

  • Word Processing tool
  • Diagram
  • Word

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.