Paggamit ng Advanced Features ng Isang Search Engine sa Pangangalap ng Impormasyon

ICT - Grade 5 / Pangangalap at Pagsasaayos ng Impormasyong Gamit ang ICT

Sample Question

Ito ay isang programang ginagamit upang maghanap ng dokumento gamit ang isang keyword o salita.

  • Browser
  • Search Engine
  • Engine

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.