Pag-post ng Sariling Mensahe sa Discussion Forum at Chat

ICT - Grade 5 / Komunikasyon at Kolaborasyon Gamit ang ICT

Sample Question

Sa Facebook, alin sa mga icon ang dapat pindutin kung nais magpadala ng mensahe?

  • ![552e602e7cc81c138d001374](https://d2pzmkulz8di6u.cloudfront.net/media/W1siZiIsIjIwMTUvMDQvMTUvMTIvNTcvMTgvNzMxLzFhLlBORyJdLFsicCIsInRodW1iIiwiNjAweFx1MDAzZSIse31dXQ.PNG?sha=f12a83017828d887)
  • ![552e60357cc81c138d001377](https://d2pzmkulz8di6u.cloudfront.net/media/W1siZiIsIjIwMTUvMDQvMTUvMTIvNTcvMjUvMjUzLzFiLlBORyJdLFsicCIsInRodW1iIiwiNjAweFx1MDAzZSIse31dXQ.PNG?sha=9b31ea6b728e42fa)
  • ![552e603f7cc81c138d00137a](https://d2pzmkulz8di6u.cloudfront.net/media/W1siZiIsIjIwMTUvMDQvMTUvMTIvNTcvMzUvNDU1LzFjLlBORyJdLFsicCIsInRodW1iIiwiNjAweFx1MDAzZSIse31dXQ.PNG?sha=24caeda6f63f6054)

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.