Mga Panuntunan sa Pamamahagi ng mga Dokumento at Media File

ICT - Grade 5 / Ligtas at Responsableng Gamit ng ICT

Sample Question

Alin sa mga sumusunod na file format ang ginagamit sa audio at video?

  • JPEG
  • avi
  • GIFF

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.