Pagsagot sa Email ng Iba

ICT - Grade 4 / Komunikasyon at Kolaborasyon Gamit ang ICT

Sample Question

Sa tuwing nakatatanggap ng e-mail na may mahalagang paksa, ano ang iyong dapat gawin matapos itong basahin?

  • Sumagot agad
  • Pag-isipan ang sagot
  • Huwag sumagot
  • Sumagot kinabukasan

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.